Russisk/Dansk sprog og kulturforståelse i verdensklasse

Russisk forretningskultur

Rusland er et stort marked, som vokser i betydningen dag for dag. De færreste russere kan imidlertid engelsk, og derfor er du nødt til at kunne russisk for at opnå et godt resultat i en forhandlingssituation. Kurset består af to dele:

1. Hvor du vil lære de mest almindelige ord og vendinger man bruger, når man forhandler og lave aftaler. Russisk kultur og mentalitet er også meget anderledes end den danske, og det kan let føre til misforståelser. Men er du godt forberedt på mødet med den russiske kultur, kan mange ærgelser undgås. 

2. Denne kurssusdel giver dig mere konkret information om fordele, ulemper og vigtige forhold i forbindelse med etableringen i Rusland.

 • Ruslands økonomi – seneste tendenser
 • Hvad melder fremtiden om Ruslands økonomi?
 • Praktiske overvejelser forud for etablering i Rusland
 • De russiske myndigheder – roller, funktioner, holdninger.

Russisk kultur

Enhver person som befinder sig i en fremmed kultur, kan have en følelse af diskomfort, usikkerhed, og måske også irritation, som kan være vækket af forskellene i de forskellige kulturer, misforståelser af det der foregår rundt omkring, uvidenhed af normer og spilleregler og hvad der er tilladt eller forbudt i den ene eller den anden situation.

Jeg vil hjælpe jer til at undgå misforståelser, mindske det kulturelle chok og lære den russiske mentalitet at kende.

Vil vil bl.a. diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvad er den russiske kulturs særtræk?
 • Hvordan orienterer og gebærder man sig i den russiske kultur?
 • Korrekt opførsel i selskab med russerne ( forhandling, sociale begivenheder, privat)
 • Hvad skal man altid huske!
 • Hvad så, når de kommer på besøg hos dig?

Russisk historie

Kursus Russisk historie i hovedtræk

En gennemgang af de begivenheder der i de seneste ca. 500 år, har medvirket til at forme den russiske den russiske mentalitet og folkesjæl. Viden om russisk historie kan være en fordel ved mødet med russere, der gerne taler om Ruslands store gerninger/sejre/nederlag, og respekterer ikke-russere, som kan tale med og udviser interesse om disse.

Der vil bl.a. diskuteres følgende spørgsmål:

 • Hvordan opfatter russeren de store historiske begivenheder?
 • Russisk identitet og nationalfølelse i historisk belysning
 • Hvad fortæller fortidens fakta os om fremtidens muligheder for stabilitet, civilisation, demokrati og udvikling.