Udtalelser

LOF-Århus tilbyder folkeoplysende kurser indenfor kultur og samfund, musik, sprog, motion og bevægelse samt kreative og praktiske fag, og som underviser i aftenskolen skal man udvise stor faglig viden, formidlingsevner og socialt engagement. Irina må bestemt siges at leve op til disse krav. Hun har ansvarsbevidst og kompetent afviklet sine kurser og fået mange roser fra sine kursister. LOF-Århus opfatter Irina som en venlig, imødekommende og dygtig underviser.
Rikke Mathiesen, Konstitueret skoleleder LOF-Århus

Irina Senchuk Hansen har været ansat som freelance underviser i dansk og russisk hos International Communication siden 1. august 2012.

International Communication er en landsdækkende kursusvirksomhed, og Irina har fungeret som danskunderviser i Århus ommrådet. Irina er en yderst kompetent underviser, og udover at være ekspert på området, udviser hun stor professionalisme. Irina måde at undervise og ikke mindst motivere kursisterne på betyder, at de ønskede resultater altid er blevet opnået.

Dorte Matthews, International Communication

I foråret 2012 gik jeg til russisk hos Irina Senchuk Hansen. Jeg modtog 22 lektioner og som absolut nybegynder startede vi med at gennemgå alfabetet, bogstav for bogstav. Ved hver lektion repeterede vi sidste lektions materiale og på den måde fik tingende lov til at sætte sig ordentligt fast inden vi gik videre med de nye øvelser.  Der gik kun ganske få lektioner, før det blev muligt at sætte simple sætninger sammen, og føre simple samtaler hen over bordet – et kæmpe gennembrud for en nybegynder! Undervisningsmaterialet var pædagogisk opbygget og suppleret med Irina´s eget materiale. Irina´s måde at gennemgå tingene på er præget af stor kompetence og tålmodighed – undervisningen er effektiv, og præget af seriøsitet og humor. Selvom Russisk er et svært sprog formår hun at fastholde motivationen og interessen hos eleven. Jeg kan varmt anbefale Irina som sproglærer, og ønsker alle held og lykke med det russiske sprog! Renè Enemark, Salgschef ved Tvillum fabrik

Irina Senchuk Hansen har været konsulent på 2 efteruddannelsesaktiviteter indenfor “Russisk sprog og kulturforståelse” afholdt i september måned 2014 for Oplevelsernes Academy. Oplevelsernes Academy er et forretningsudviklingsprojekt, som har til formål at højne uddannelsesniveau og innovationsevne hos syddanske turismeaktører, med det overordnede formål at skabe vækst.

Irina havde udviklet og opbygget kurset således at den første halvdel af kurset omhandlede det russiske sprog, med særligt fokus på det russiske alfabet, hvilket er afgørende for at kunne læse russisk. Den resterende del omhandlede den russiske kultur. Irina havde fokus på russisk kulturhistorie samt sprogbearbejdning. Det er tydeligt at Irina er meget passioneret og engageret giver sin viden videre omkring Rusland, til dem som har interesse. Hun er meget hjælpsom og opfordrer gerne til at man tager kontakt til hende, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at vide mere omkring det russiske sprog. Jeg giver hermed Irina Senchuk Hansen de bedste anbefalinger. Skulle der være behov for yderligere information, står jeg gerne til rådighed. Marie Bjørg Nordlund, leder, Oplevelsernes Academy

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *